24 آذر 1400

مخترع آسانسور و تاریخچه ساخت آن

اگر بخواهیم آسانسور را به زبانی بسیار ساده توضیح دهیم، باید گفت که یک سکو […]
22 آذر 1400

چرا در آسانسور آینه نصب می کنند؟

زمانی که وارد آسانسور می شویم تصویر خود را از سه جهت و در زوایای […]
20 آذر 1400

آسانسور برج خلیفه و ویژگی های آن

همانطور که می دانید شهر دبی از جمله مدرن ترین و توریستی ترین شهر های […]
18 آذر 1400

خرید آسانسور در تهران و نکات مهم آن

استفاده از آسانسور، تنها به یک سن یا قشر خاصی تعلق ندارد، بلکه همه افراد […]
16 آذر 1400

ویژگی های دیکتاتور خوب برای آسانسور کدام است؟

آسانسور ها بزرگ ترین کمک ممکن برای ساختمان ها هستند. با وجود آسانسور ها می […]