8 آذر 1400

یوک کابین آسانسور چیست ؟

آسانسور ها در گذر زمان، زندگی را برای انسان ها آسان تر ساخته اند. حتی […]
7 آذر 1400

چرا آسانسورها جالب هستند

صنعت آسانسور یک صنعت قدیمی است، اما مدام در حال تغییر و حرکت به سمت […]
6 آذر 1400

معرفی انواع دیکتاتور درب آسانسور

منظور از دیکتاتور یا آرام بند آسانسور قطعه ای است که بر روی درب آسانسور […]
5 آذر 1400

الگوریتم آسانسور (قسمت دوم)

در قسمت اول این مقاله خواندیم که سرگذشت تکامل فکری آسانسور برای تصمیم‌گیری چه بوده […]
4 آذر 1400

قیمت کابین آسانسور و اجزای تاثیرگذار در قیمت آن

حتی اگر آسانسور شما کارایی خوبی داشته باشد، ممکن است طراحی داخلی آن زیاد به […]